Aktuálne a pripravované dražby
Predmet dražby
Rodinný dom, Obec Širákov
Obec
Širákov
Okres
Veľký Krtíš
Číslo konania
EX 182/12
Dátum dražby
00.00.0000
Čas dražby:
11:00:00
Miesto dražby:
Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, Topoľčany
Najnižšie podanie:
7 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
3 500,00 €
OBHLIADKA
Dátum obhliadky:
00.00.0000
Čas obhliadky:
14:30:00
Obec:
Širákov
Ulica:
Širákov
Číslo:
37
Znalecký posudok:
Dražobná vyhláška:
Popis:
 Rodinný dom v obci Širákov, okr. Veľký Krtíš, záhrada, garáž, dreváreň.
PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS