Aktuálne a pripravované dražby
Predmet dražby
Orná pôda, Tovarníky
Obec
Tovarníky
Okres
Topoľčany
Číslo konania
EX 36/13
Dátum dražby
00.00.0000
Čas dražby:
10:00:00
Miesto dražby:
Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, Topoľčany
Najnižšie podanie:
15 400,00 €
Dražobná zábezpeka:
7 700,00 €
OBHLIADKA
Dátum obhliadky:
00.00.0000
Čas obhliadky:
10:00:00
Obec:
Tovarníky
Ulica:
Číslo:
Znalecký posudok:
Dražobná vyhláška:
Popis:
 5 parciel ornej pôdy po 2302 m2 v k.ú. Tovarníky
PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS