Kalkulačka pre výpočet zrážok zo mzdy


Výpočet mesačnej zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia (kalkulačka)

Čistá mzda
Počet vyživovaných osôb (manželka, deti)

TYP ZRÁŽKY

TYP POHĽADÁVKY

Priestupok
Výživné

Pri výživnom, sa osoba v prospech ktorej sa vykonáva zrážka, nepripočíta k počtu vyživovaných osôb.

ŽIVOTNÉ MINIMUM

(Zákon č. 601/2003 Z.z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizovaný 01.07.2014) Exekučná kalkulačka aktualizovaná na základe nariadenia vlády č. 292/2015 Z. z. účinného od 01.01.2016.

VÝPOČET
Nepostihnuteľná časť na povinného 0.00
Nepostihnuteľná časť na ďalšie osoby 0.00
Po odpočítaní 0.00
Zrážka bez obmedzenia 0.00
+ 1/3 0.00
Zrážka zo mzdy 0.00
Povinnému zostáva 0.00
PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS