Pre dlžníkov (povinných)
Pokiaľ ste povinným v exekučnom konaní, ktoré vediem, nie je to dôvod k prepadnutiu beznádeje alebo paniky. Vaša situácia je riešiteľná, pokiaľ sa k nej postavíte čelom a nebudete sa snažiť vymýšľať rôzne, predom k nezdaru odsúdené postupy ako ma obísť, či oklamať. Preto Vám radím: „Keď ste sa dostali až sem, nedivte sa a spolupracujte s mojim úradom.“
 
Napriek tomu, že exekúcia je nazývaná núteným výkonom exekučného titulu, môžete ako povinný dobrovoľne významne prispieť k jej hladkému priebehu a tým k rýchlemu vyriešeniu nepríjemnej situácie. Ak máte dostatok finančných prostriedkov, uhraďte bezodkladne svoju pohľadávku, jej príslušenstvo a trovy exekučného konania priamo súdnemu exekútorovi.

PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS