Žiadosť o splátkový kalendár – online
Upozornenie: Pokiaľ nebudú správne vyplnené povinné údaje označené červeným rámčekom, nebude k žiadosti prihliadnuté!


Spisová značka
Voči Vašej osobe môže byť vedených viac exekúcii. Každá exekúcia má svoju spisovú značku EX, napr. EX 13/2011. Spisová značka je uvedená v pravom hornom rohu na každej písomnosti exekútorského úradu.
Ďalšie exekúcie
V prípade splátok na viac exekúcii, ktoré voči Vám vedieme, uveďte všetky spisové značky.
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Kontaktná adresa
Označte adresu, na ktorú Vám majú byť v exekučných konaniach, ktoré sú voči Vám vedené doručované písomnosti.
Ulica
Obec
Pošta
PSČ
Ďalšie kontaktné údaje:
Telefón
E-mail
Navrhovaná výška splátky
V prípade viacerých exekúcii uveďte, či bude splátka poukazovaná na všetky alebo len na niektoré exekúcie.
Splatnosť
deň v mesiaci
PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS