Úradná tabuľa

Oznamujem, že dňa 07.12.2015 o 10:00 hod. sa v priestoroch Exekútorského úradu Topoľčany, Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany uskutoční dražba hnuteľných vecí povinného Jozef Ondruš, Topoľčany 1, 955 01 Topoľčany (viac info v časti dražby).

Momentálne nie je vyvesená žiadna dražobná vyhláška ani výzva.
PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS