Jednoduchý sprievodca začatím exekúcie
Na tejto stránke sa nachádza interaktívny sprievodca začatím exekúcie, ktorý môžete využiť v prípade, že máte vymáhateľnú pohľadávku a neviete si rady s presným znením návrhu na vykonanie exekúcie. Sprievodca začatím exekúcie pracuje tak, že do určených okienok vyplníte údaje, ktoré sú potrebné pre vypracovanie návrhu na vykonenie exekúcie. Po stlačení ikony „odoslať návrh“ budú tieto informácie odoslané exekútorskému úradu a poverený zamestnanec Váš návrh na vykonanie exekúcie spíše. Pripravený návrh je nutné podpísať a to na exekútorskom úrade, alebo Vám ho môžeme zaslať e-mailom. V prípade podpisu pri osobnom stretnutí, bude pre Vás v dohodnutý termín všetko pripravené a poverený zamestnanec Vám odpovie na prípadné otázky. V prípade zaslania e-mailom je nutné návrh 2 krát vytlačiť, vlastnoručne podpísať a poslať späť aj s prílohami na adresu exekútorského úradu. Exekúcia začína okamihom, kedy je podpísaný návrh doručený súdnemu exekútorovi. Za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie nič neplatíte.


Ak chcete použiť jednoduchého sprievodcu začatím exekúcie,
tak je potrebné sa prihlásiť ako užívateľ!
PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS