Aktuálne a pripravované dražby
Predmet dražby
Obec
Okres
Číslo konania
Dátum dražby
Čas dražby:
Miesto dražby:
Najnižšie podanie:
0,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
OBHLIADKA
Dátum obhliadky:
Čas obhliadky:
Obec:
Ulica:
Číslo:
Popis:
PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS